Política de Privacitat

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.bonito.barcelona és:
Postdata Disseny i Comunicació S.L.
NIF B62279856
Carrer Pallars 85, 2-3
08018 Barcelona,

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministreu al meu web per diferents mitjans (formularis de contacte, butlletí, …) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.
En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es du a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.
A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.
Bústies de contacte Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud Les vostres dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per a mi,.
Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat que autoritzda. No es realitza tractament per part de tercers de les vostres dades i no se cediran les dades a tercers excepte que ho hagueu autoritzat expressament
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.
L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç.

3. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.
Podeu:
  • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra web.
  • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè el feu arribar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.
Per a això podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del vostre DNI a Postdata, Carrer Pallars 85, 2-3 08018 Barcelona o bé al correu electrònic hello@bonito.barcelona

4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals us podeu posar en contacte amb mi a l’adreça de correu electrònic hello@bonito.barcelona o per correu postal a Carrer Pallars 85, 2-3 08018 Barcelona.

5. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades () és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considereu que he incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa us hi podeu adreçar per tal d’interposar-hi una reclamació.